WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Odwiedzając mojego Bloga i korzystając z zamieszonych na nim treści, miej na uwadze, że:

na Blogu przedstawiam jedynie własne, subiektywne poglądy i opinie na temat poszczególnych zagadnień z zakresu prawa – nie utożsamiaj ich ani z obowiązującą wykładnią prawa (taka nie istnieje) ani z udzieloną Ci poradą prawną,

poglądy te mają charakter ogólny i w związku z tym mogą, ale wcale nie muszą znajdować zastosowania w konkretnym przypadku (każda sprawa ma indywidualny charakter i różni się od innych, nawet z pozoru identycznych spraw),

poglądy te mogą się dezaktualizować lub ulegać zmianom w przypadku zmiany stanu prawnego, ewolucji orzecznictwa lub stanowiska nauki prawa.

W związku z tym, zwracam Ci uwagę, że nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną skorzystaniem lub nieskorzystaniem przez Ciebie z treści zamieszczonych na Blogu.

Pamiętaj również, że rzetelną, kompleksową i dostosowaną do realiów Twojej sprawy pomoc prawną możesz uzyskać tylko dzięki bezpośredniemu spotkaniu lub rozmowie z prawnikiem. Mój Blog pomoże Ci uzyskać podstawową wiedzę w interesującym Cię temacie i pozwoli przygotować się do takiego spotkania, ale z całą pewnością go nie zastąpi.