Sąd Najwyższy też ma wątpliwości – czyli o odroczeniu rozstrzygnięcia w sprawie o sygn. akt III CZP 100/16

Kilka dni temu zapowiadałem, że Sąd Najwyższy przymierza się do wydania uchwały w sprawie o sygn. akt III CZP 100/16, która może mocno wstrząsnąć posadami świata służebności przesyłu. Okazuje się jednak, że na rozstrzygnięcie w tej sprawie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Przypomnę, że Sąd Najwyższy miał udzielić odpowiedzi na pytanie prawne zadane przez Sąd Okręgowy w Toruniu. Sprowadzało się ono do ustalenia, czy przedsiębiorstwa państwowe mogły z chwilą uwłaszczenia nabyć z mocy prawa służebność gruntową o treści odpowiadającej służebności przesyłu, a jeżeli nie, to w jakiej dacie rozpoczynał się bieg zasiedzenia takiej służebności oraz czy następowało to w dobrej czy w złej wierze.

Na rozprawie w dniu 16 lutego 2017 roku Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów nie wydał jednak merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie, lecz zdecydował się przedstawić wspomniane zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów tego Sądu (zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 23 listopad 2002 roku o Sądzie Najwyższym, Sąd ten może podjąć taką decyzję gdy poweźmie poważne wątpliwości co do wykładni prawa). Sprawa zostanie zatem rozpoznana przez Sąd Najwyższy orzekający w powiększonym składzie, co jest raczej dobrą wiadomością dla wszystkich zainteresowanych; im bowiem więcej głów sędziowskich pochyli się nad problemem, tym większa jest (przynajmniej w teorii) szansa na sprawiedliwe i wyważone rozstrzygnięcie.

Podsumowując, chwilowo pozostaje nam jedynie czekać, aż Sąd Najwyższy będzie gotowy do zajęcia stanowiska we wskazanych kwestiach. W tych wszystkich sprawach sądowych, w których wynik sprawy o sygn. akt III CZP 100/16 może mieć wpływ na końcowe rozstrzygnięcie, warto natomiast rozważyć wystąpienie do sądu z wnioskiem o zawieszenie toczącego się postępowania – do momentu wydania przez Sąd Najwyższy spodziewanej uchwały. W przeciwnym razie może się okazać, że w międzyczasie strona zdąży ponieść znaczne koszty (np. zaliczek na opinie biegłych), by na koniec – z uwagi na niekorzystne dla niej stanowisko Sądu Najwyższego – i tak zostać z kwitkiem.

W telegraficznym skrócie:
1. W dniu 16 lutego 2017 roku Sąd Najwyższy miał wydać uchwałę w sprawie o sygn. akt III CZP 100/16, rozstrzygającą istotne zagadnienie prawne dotyczące służebności przesyłu.

2. Na rozprawie Sąd Najwyższy zdecydował jednak o przekazaniu sprawy powiększonemu składowi Sądu Najwyższego, co oznacza, że sprawa zostanie merytorycznie rozpatrzona w późniejszym terminie.

Print Friendly, PDF & Email
The following two tabs change content below.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *